Cách trả lời"Do you think air pollution comes mostly from mobile vehicles?"IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Do you think air pollution comes mostly from mobile vehicles?"IELTS SPEAKING PART 3

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời"Do you think air pollution comes mostly from mobile vehicles?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Automobile vehicles are undisputedly major cause of air pollution
  • Main idea: Passenger vehicles are a major pollution contributor, producing significant amounts of nitrogen oxides, carbon monoxide, and other pollution.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK