Cách trả lời"Do you like travelling?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you like travelling?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like travelling?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Undoubtedly yes, travelling is my most favourite simply because through travelling, I can not only meet different people but also try different food in another culture

  • Từ vựng & ideas topic travel đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK