Cách trả lời"Do you like dancing?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you like dancing?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like dancing?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Yes, I am partial towards dancing simply because it is a way of escaping from daily life routines 
  • Từ vựng & ideas topic Dance nhớ đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking