Cách trả lời "Do you feel sleepy after you sit down for a while?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Do you feel sleepy after you sit down for a while?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Do you feel sleepy after you sit down for a while?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.

 • YES
  • Main idea: When sitting down and not moving much, my mind senses it as a signal of bedtime or a nap which makes me drowsy. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ SENSE trong tiếng anh 
  • Supporting idea:  
   • I think everyone will feel the same when they spend hours sitting down with their computer or textbooks. 
   • I drink lots of coffee to keep concentrated. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng A lot of & Lots of 
  • Example: 

            Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

            >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

            >> IELTS Intensive Listening

            >> IELTS Intensive Reading

            >> IELTS Intensive Speaking

            Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
            Lý do chọn IELTS TUTOR