Cách trả lời "Do you enjoy travelling? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

Bên cạnh Phân tích +kèm sửa bài"The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you enjoy travelling? [Why/Why not?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you enjoy travelling? [Why/Why not?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách trả lời cho câu hỏi Do you like travelling như sau:

 • Đầu tiên, vì đây là câu hỏi Yes No nên sẽ trả lời trực tiếp vào là Yes hay No, IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Yes, I guess everyone enjoys travelling, and I am no exception
 • Sau đó, sẽ có 1 câu giải thích, có thể tìm ý bằng cách tự đặt cho mình các câu hỏi W (when - who - where - why), IELTS TUTOR lưu ý là chỉ trả lời thêm 1 câu trong số 4 câu trả lời gợi ý dưới đây chứ không phải trả lời hết như vậy sẽ rất dài 

1. Trả lời câu hỏi when & who

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Normally, in my spare time, I may travel to different places with my parents or my best friends

2. Trả lời câu hỏi where

IELTS TUTOR xét ví dụ:

3. Trả lời câu why

I like travelling since it definitely brings me heaps of benefits (IELTS TUTOR lưu ý chỉ lựa chọn 1 trong 2 lựa chọn dưới đây, không nói cả 2 vì sẽ dài)

 • My horizon can be greatly broadened as I can meet different people from different places, try different food, and even learn different languages and cultures >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "meet" tiếng anh 
 • I always regard travelling as a perfect chance for me to get away from my daily life routines. You know, life gets monotonous if you stay in one place all year long, and through travelling, my life can be revitalised

4. Lợi ích của travelling

IELTS TUTOR lưu ý không nhất thiết chỉ có thể dùng các cụm dưới đây cho travelling, vì rất chung chung nên phải học nhuần nhuyễn vì có thể dùng cho rất nhiều topic:

 • Broaden horizon: mở mang tầm mắt = widen my outlook
 • Unwind / relax / release pressure
 • Escape from daily life routines
 • Boost family / friend bonding
 • Experience new customs / visit sceneries
 • Meet personal needs, like visiting friends or relatives 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR