Cách trả lời câu hỏi"What is your favorite animal? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi"What is your favorite animal? Why?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi khác cùng topic

  IELTS TUTOR lưu ý:

   1. What is your favorite animal? Why? 
   2. What is the most popular animal in Vietnam? 
   3. Have you ever had a pet before? 
   4. Where do you prefer to keep your pet, indoors or outdoors?

   II. Từ vựng

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Pet (thú cưng) IELTS

   III. Cách trả lời câu hỏi"What is your favorite animal? Why?"

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Main idea: Dogs, definitely.
   • Supporting idea: 
   • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc