Cách trả lời câu hỏi"What is the most popular animal in Vietnam? "IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 20/6/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 5.5 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi"What is the most popular animal in Vietnam? "IELTS SPEAKING PART 1

I. Câu hỏi khác cùng topic

  IELTS TUTOR lưu ý:

   1. What is your favorite animal? Why? 
   2. What is the most popular animal in Vietnam? 
   3. Have you ever had a pet before? 
   4. Where do you prefer to keep your pet, indoors or outdoors?

   II. Từ vựng

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Pet (thú cưng) IELTS

   III. Cách trả lời câu hỏi"What is the most popular animal in Vietnam? "

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Main idea: Vietnamese people are keen on playing with animals, especially dogs and cats, which are so friendly and have soft fur. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Dogs & cats are the most popular pets in my country)
   • Supporting idea: They can hug and stroke these pets. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: This is because these animals are tame and easy to live with humans). >> IELTS TUTOR lưu ý CÁCH PARAPHRASE "BECAUSE" TIẾNG ANH
   • Example: 

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc