CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ SỰ PHỔ BIẾN IELTS SPEAKING PART 3

I. Cách trả lời câu hỏi về sự phổ biến

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với câu hỏi về sự phổ biến, thí sinh không nên trả lời trực tiếp vào sự vật, sự việc nào đó phổ biến nhất, như vậy thì sẽ dễ bí ý, và khó triển khai được sâu 
 • Cách trả lời dễ nhất là chia người dân trong nước ra thành 2 nhóm, rồi trình bày sự khác biệt về sở thích giữa các nhóm này:
  • young people and elderly people/older people (âm nhạc, thể thao, phim ảnh, địa điểm du lịch)
  • men and women (cách thức giải trí, việc mua sắm)
  • children and adults (thói quen đọc sách, thông tin muốn tìm hiểu)
  • students and office workers (sử dụng công nghệ, việc mua sắm)
  • Southern Vietnamese people and Northern Vietnamese people (thói quen ăn uống, lối sống)

IELTS TUTOR hướng dẫn cách trả lời:

 • It depends.
  • For X, I believe that… is the most popular one for them / they have a fancy for…, such as A, B, C, D simply because…
   • Cho thêm ví dụ,....
  • Yet, for Y, I guess they tend to choose…, including A,B,C,D. Thats probably because…
   • Cho thêm ví dụ....

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bản chất, sẽ thấy các template này cũng tuân thủ theo Main idea >> Supporting idea >> Example mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn  
 • Trong đó cách trả lời trên có 2 main ideas (mỗi main idea phân chia cho 1 group, trong đó supporting idea là chỗ because, còn example là chỗ thí sinh list ví dụ ra)

II. Ví dụ câu hỏi về sự phổ biến

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK