CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ TẦM QUAN TRỌNG IELTS SPEAKING PART 3

Cách trả lời:

 • Nêu 2 lí do vì sao lại quan trọng, trong mỗi lí do theo đúng bố cục 
  • Main idea >> Supporting idea >> Example

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Is art important? 

IELTS TUTOR lưu ý cách trả lời:

Art is important to our lives for below reasons

 • Main idea 1: Firstly, art improve creativity, especially for children
  • Supporting idea 1: Art gives children opportunities to showcase their talents thanks to such art subjects as drawing or photography
  • Example 1: Take my brother as an example, besides relieving stress and giving more joy, drawing helps my brother enormously to improve his imagination when he can draw and paint his favourite film character.>> Ngoài ra IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "take" tiếng anh
 • Main idea 2: Secondly, art connects people by allowing them to express their thoughts and emotions.
  • Supporting idea 2: Actually, art makes people closer when more and more people have a lot of things in common
 • Is protecting animals important

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"Is protecting animals important? "IELTS SPEAKING PART 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking