Cách trả lời"Can you see the moon and stars at night from where you live?"IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Can you see the moon and stars at night from where you live?" IELTS SPEAKING PART 1

1. Câu hỏi Topic Sky IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

  1. Do you like to look at the sky?
  2. Can you see the moon and stars at night from where you live?
  3. Do you prefer the sky in the morning or the sky at night?
  4. Is there a good place to look at the sky in the city you live in?
  5. Do you like to see the stars at night?
  6. Do you want to live on other planets? Why not?

IELTS TUTOR lưu ý là topic Flower này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã có làm qua rồi nên cố gắng mở lại và ôn luyện nhé

2. Từ vựng Topic Sky

3. Cách trả lời"Can you see the moon and stars at night from where you live?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK