Cách trả lời "Are women more fashionable than men? Why? " IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Are women more fashionable than men? Why?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are women more fashionable than men? Why?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Women are more fashion-conscious than men.
  • Main idea 1: Women’s clothing styles change every year, forcing them to update their wardrobes so as not to appear behind the times. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: female fashion is changing every year and that women tend to change their wardrobe to be up to date)
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • Main idea 2: Men have always interacted with trends at a much slower pace than women.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE