Cách trả lời "Are there any things you keep from childhood?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Are there any things you keep from childhood?" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Are there any things you keep from childhood?"

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Nếu câu trả lời là yes: 
  • Example: 
  • Supporting idea:
  • Main idea: I’ve still got an album full of childhood memories; snapshots of milestone moments, such as my graduation day, or an important family event. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng SUCH AS trong tiếng anh 
 • Nếu câu trả lời là no: 
  • No, I don't keep any of my old toys. In fact, I've given them away to my 3 nephews and they all seem quite happy about them >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "seem" tiếng anh
  • I’ve lost most of them. In fact, they’ve gotten misplaced or damaged over time.

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Lý do chọn IELTS TUTOR