Cách trả lời "Would you keep old things for a long time? Why? " IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời "Would you keep old things for a long time? Why? " IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Would you keep old things for a long time? Why? "

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Nếu câu trả lời là yes: 
  • Example: 
  • Supporting idea:
  • Main idea: I’ve still got an album full of childhood memories; snapshots of milestone moments, such as my graduation day, or an important family event.
 • Nếu câu trả lời là no: 
  • No, I don't keep any of my old toys. In fact, I've given them away to my 3 nephews and they all seem quite happy about them
  • I’ve lost most of them. In fact, they’ve gotten misplaced or damaged over time.

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Lý do chọn IELTS TUTOR
     All Posts
     ×

     Almost done…

     We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

     OK