Cách trả lời"Do you like watching films?" IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR HƯỚNG DẪN Cách trả lời"Do you like watching films?"

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời"Do you like watching films?"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Speaking of films, yes, I am a big fan of all types of films, such as comedy, action, romance, sci-fi and especially animation

    • IELTS TUTOR lưu ý:
      • Part 1 chỉ mở rộng 1 hoặc 2 ý thôi nhé, đừng sa đà kể nhiều thì lại quá dài
  • Tham khảo từ vựng & ideas topic Film mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK