Cách phát âm từ có tận cùng"_red"tiếng anh

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm từ có tận cùng"_red"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách phát âm từ có tận cùng"_red"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Altered: từ này đọc ok rồi thường 1 từ có âm r mà sau đó nối ed thì sẽ thành rd luôn nhé ví dụ altered 
    ɔːltəʳd/ aal·trd (tương tự như là: kuhn·si·drd)(Có thể nghe phát âm altered với youglish) 
  • Tương tự với considered /kənsɪdəʳd/ (tương tự như là: kuhn·si·drd)(Có thể nghe phát âm considered với youglish)

Tương tự với triggered

Và inspired

Và well-mannered

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK