Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

1. giờ trước, phút sau

 • Với cách trả lời GIỜ TRƯỚC - PHÚT SAU này bạn chỉ việc nói giờ trước phút sau theo số thứ tự đơn giản.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • 6:25 - six twenty-five
   • 8:05 - eight O-five
   • 9:11 - nine eleven
   • 2:34 - two thirty-four
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Với những phút < 10 các bạn nhớ đọc thêm số 0 trước số đó như ví dụ trên 05 đọc là Oh-five chứ không nên đọc five không thôi nhé 

2. Cách nói giờ hơn trong tiếng Anh

Cách nói này sẽ được áp dụng khi số phút nhỏ hơn < 30

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • 11:20 - twenty past eleven
  • 4:18 - eighteen past four

3. Cách nói giờ kém trong tiếng Anh

Cách nói này sẽ được áp dụng Khi số phút lớn hơn > 30

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • 2:35 - twenty-five to three --> 3 giờ kém 25
  • 8:51 - nine to nine --> 9 giờ kém 9 phút
  • 2:59 - one to three --> 3 giờ kém 1 phút

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi nói giờ kém thì phải + 1 số giờ hiện tại lên và số phút sẽ lấy 60 - số phút hiện tại

4. Một số trường hợp nói giờ đặc biệt khác

Cách đọc & viết giờ trong tiếng anh

4.1. Cách dùng "a quarter"

Khi số phút là 15 phút thì thay vì nói fifteen chúng ta sẽ sử dụng: a quarter /ˈk(w)ɔːtə/

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • 7:15 - a quarter past seven --> 7 giờ 15 phút
  • 12:45 - a quarter to one --> 13 giờ kém 15 phút

4.2. Cách dùng "a half"

Khi số phút là 30 phút thì thay vì nói three-thirty chúng ta sẽ sử dụng: half /hɑːf/

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • 3:30 - half past three

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong trường hợp này chúng ta sẽ không sử dụng half to mà chỉ dùng half past

4.3. Dùng O'clock

 • Khi giờ hiện tại là tròn không có số phút thì chúng ta sẽ sử dụng: O'clock
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • 10:00 - ten o'clock --> 10 giờ đúng
   • 5:00 - five o'clock --> 5 giờ đúng
   • 1:00 - one o'clock --> 1 giờ đúng

4.4. Khi nói 12 giờ

 • Khi thời gian là 12 giờ chúng ta có thể sử dụng: twelve o'clock, midday, noon midnight tùy vào thời điểm.
 • Nếu sử dụng hệ giờ 12 giờ chúng ta sẽ phân biệt buổi sáng và chiều thông qua từ am: Buổi sáng, pm: buổi chiều

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK