Cách trả lời "Why do you think the internet is being used more and more for communication?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI"You stay near a sports stadium which causes problems to you and your neighbours. Write a letter to local council about" IELTS WRITING GENERAL TASK 1 MÁY TÍNH 04/8/2020(kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Why do you think the internet is being used more and more for communication?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why do you think the internet is being used more and more for communication?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea 1: It provides a fast and convenient way for people to connect with others, no matter where they are in the world. 
  • Main idea 2:  Social media platforms have also made it easier for people to connect with friends, family, and other like-minded individuals. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR