Cách trả lời "Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Why do some people react impolitely when listening to someone’s story?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

  • Main idea 1: Sometimes, people want to be a part of the conversation, to share, to show a connection, but are inept. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "share" tiếng anh 
    • Supporting idea: They don’t ‘get’ that they are being rude and seem to be trying to ‘one up’ others.
    • Example: 
  • Main idea 2:  They may lack empathy or are so excited about sharing that they miss the signs that others are not pleased. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh 
    • Supporting idea: 
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK