Cách trả lời "Which do you think is better? A detective movie or its original novel?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Which do you think is better? A detective movie or its original novel?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Which do you think is better? A detective movie or its original novel?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

 • Original novel 
  • Main idea 1: reading novels would be better because they can have a better understanding about the background >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "understanding" tiếng anh 
  • Main idea 2: novels are mentally stimulating and engage the imagination more than movies as your mind must picture what’s going on. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "engage" tiếng anh
   • Supporting idea: Movies need to capture the entire novel in a few hours, and some important parts/details get left out.
   • Example: 
 • Nếu chọn a detective movie có thể tham khảo các ý sau:
  • Main idea 1: For those who are more into big screens, watching movies is more enjoyable, especially with the help of sound effects and stunt. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "enjoyable" tiếng anh 
  • Main idea 2: Movies can be visually appealing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor