Cách trả lời "What do you talk about with your friends?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "What do you talk about with your friends?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "What do you talk about with your friends?"

IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo dàn bài sau:

  • Main idea 1:  We can talk with our friends about challenges we’ve each faced and how those have impacted our life. >> IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic CHALLENGE trong IELTS SPEAKING
    • Supporting idea: 
    • Example: 
  • Main idea 2: No matter where you come from, food is one thing that keeps us connected. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE