Cách trả lời "When do people like to give jewellery in your country [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1

· Cam,Part 1

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "When do people like to give jewellery in your country [Why?]" IELTS SPEAKING PART 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "When do people like to give jewellery in your country [Why?]"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

 • Main idea: Jewelry on the other hand can be given in honor of any one of these occasions
  • Supporting idea: 
   • Birthdays, anniversaries, weddings, engagements, births, Christmas gifts, celebrating a job, promotion, or move, or a thank you gift; all these are the perfect opportunities to give the gift of jewelry. 
   • Necklaces, earrings, rings, bracelets, and even cufflinks and watches, are all viable options that will most likely satisfy the recipients. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "option" tiếng anh 
  • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR