Trả lời câu hỏi & Từ vựng topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi & Từ vựng topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

1. Trả lời câu hỏi Topic Flowers IELTS SPEAKING PART 1

  1. Do you plant flowers? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you plant flowers?" IELTS SPEAKING PART 1
  2. When was the last time you bought flowers? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "When was the last time you bought flowers?" IELTS SPEAKING PART 1
  3. Why do people in your country buy flowers? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Why do people in your country buy flowers?/Why do some people like flowers?" IELTS SPEAKING PART 1
  4. Is there any flower that has special meaning in your country? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Is there any flower that has special meaning in your country?" IELTS SPEAKING PART 1
  5. What kind of flowers do you know? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What kind of flowers do you know?" IELTS SPEAKING PART 1
  6. Have you planted any flowers? >> IELTS TUTOR hướng dẫn  Cách trả lời "Do you plant flowers?" IELTS SPEAKING PART 1
  7. Have you sent flowers to others? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "When was the last time you bought flowers?" IELTS SPEAKING PART 1 

IELTS TUTOR lưu ý là topic Flower này các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã có làm qua rồi nên cố gắng mở lại và ôn luyện nhé

2. Từ vựng Topic Flowers

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK