Trả lời câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "shoes" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "shoes" IELTS SPEAKING

I. Trả lời Câu hỏi

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng & ideas Topic "shoes" IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc