Trả lời câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "science" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Câu hỏi part 1 & Từ vựng Topic "science" IELTS SPEAKING

I. Trả lời câu hỏi

IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

  1. Do you like science? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "Do you like science?" IELTS SPEAKING PART 1  
  2. When did you start learning about science? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "When did you start learning about science?" IELTS SPEAKING PART 1  
  3. Which science subject is interesting to you? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "Which science subject is interesting to you?" IELTS SPEAKING PART 1 
  4. What kinds of interesting things have you done with science? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời câu hỏi "What kinds of interesting things have you done with science?" IELTS SPEAKING PART 1 

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Science IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK