Cách trả lời "Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country." IELTS SPEAKING PART 1

· Part 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Tell me about the kind of foreign visitors or tourists who go to your country."

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

  • Main idea: They come from almost every part of the world, but arrivals from South Korea, mainland China, Japan and Hong Kong show the highest growth rates. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "growth" tiếng anh 
    • Supporting idea: Da Nang received 3.5 million foreign tourists in 2022.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR