Sửa bài IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

(HS đạt 7.5)

· Bài sửa

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Sửa bài IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

I. Đề bài

IELTS TUTOR cung cấp câu hỏi CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK