Sửa bài IELTS SPEAKING PART 2 DẠNG DESCRIBE  AN PLACE 

(HS đạt 7.5)

· Bài sửa

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR cung cấp Sửa bài IELTS SPEAKING PART 2 DẠNG DESCRIBE AN PLACE (4 lần sửa - HS đạt 7.5)

I. Đề bài

IELTS TUTOR cung cấp câu hỏi IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PLACE / BUILDING

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 2 DẠNG DESCRIBE AN PLACE

(4 lần sửa - HS đạt 7.5)

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR khoá 7.0 này đi thi đạt 7.5 speaking nhé:

II. Sửa bài IELTS SPEAKING PART 2 DẠNG DESCRIBE  AN PLACE   (3 lần sửa - HS đạt 7.5)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK