Sách "Bài luận tiếng anh" rất phù hợp với IELTS SPEAKING PART 1-2

· Tài liệu

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR giới thiệu Sách "Bài luận tiếng anh" rất phù hợp với IELTS SPEAKING PART 1-2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mặc dù tiêu đề là bài luận tiếng anh tuy nhiên về mặc nội dung lại rất gần gũi với những topic của IELTS SPEAKING PART 1-2 
  • Có thể tham khảo để lấy thêm ideas & từ vựng IELTS SPEAKING PART 1-2 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK