Phát âm TION trong tiếng anh

· Pronunciation

Bên cạnh Phát âm TION trong tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phát âm /t/ tiếng Anh

II. Phát âm TION trong tiếng anh

1. Đuôi tion trong tiếng Anh chỉ có 1 cách đọc duy nhất là /ʃən/.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Action (/ˈæk.ʃən/): hành động
  • Reaction (/riˈæk.ʃən/): phản ứng
  • Instruction (/ɪnˈstrʌk.ʃən/): hướng dẫn
  • Suggestion (/səˈdʒɛstʃən/): sự gợi ý
  • Question (/ˈkwɛstʃən/): câu hỏi
  • Combustion /kəmˈbʌstʃən/: sự đốt

2. Đuôi -tion luôn là âm tiết không được nhấn âm. Vì thế, các từ có chứa đuôi -tion, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước nó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Production (/prəˈdʌk.ʃən/): sản xuất
  • Correction (/kəˈrek.ʃən/): sửa chữa
  • Digestion /daɪˈdʒestʃən/: sự tiêu hóa
  • Exhaustion /ɪɡˈzɔːstʃən/: sự mệt mỏi
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0