Cách phát âm Schwa

· Pronunciation

I. Âm Schwa là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Vì tiếng Anh là một ngữ mang tính chất giai điệu nên việc lên xuống giống như một bài nhạc là một điều khá quan trọng. 
 • Việc hiểu được và thực hành tốt âm Schwa là một bước khá quan trọng trong việc nói giống người bản xứ .

II. Cách nhấn âm Schwa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để giúp nhấn mạnh 1 âm, người bản xứ sẽ giảm âm của nguyên âm khác, nghĩa là đọc âm đó ngắn lại. 
 • Tuy nhiên cách phổ biến hơn là thay thế âm đó bằng 1 âm nguyên âm ngắn hơn - nguyên âm ngắn hơn này chính là âm schwa /ə/.
 • Trong các ví dụ dưới, âm schwa luôn KHÔNG được nhấn trọng âm. Ngoài ra, ta có thể thấy âm schwa được đánh vần khác nhau trong các từ trên.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • "banana” thay vì đọc là /bænænæ/ (nghe thật chẳng giống tiếng Anh chút nào!) thì được đọc là /bənænə/
 • +information” đọc là /,infər‘meiʃən/
 • “about” đọc là /ə‘baut/

III. Khi nào dùng âm schwa /ə/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nó được dùng để thay cho những âm không nhấn, đặc biệt trong từ có 3 hay nhiều nguyên âm.

Âm schwa + R

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Âm schwa có thể tìm thấy trong phiên âm /ər/. Giống như các âm nguyên âm liên kết với “r”, âm schwa khi đọc sẽ hoà vào /r/
 • 1 số từ điển sẽ viết phiên âm /ər/ là /ɜr/ hay /ʌr/

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • “information” /,infər’meiʃən/
 •  “teacher” /’titʃər/

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK