Phát âm /ed/ theo giọng Mỹ

· Pronunciation

Bên cạnh Phát âm /ed/ theo giọng Mỹ, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Giới thiệu chung về phát âm /ed/

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có 3 quy tắc phát âm /ed/ đó là:
  • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ 
  • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ 
  • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ 

II. Các quy tắc phát âm /ed/ theo giọng Mỹ

1. Bỏ /t/ khi đứng giữa 2 phụ âm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách phát âm giống exactly 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • worked for

 • walked a lot

 • watched the

 • stuffed the 
 • kicked the can down the road 
 • hoped that 
 • missed the boat 
 • pushed the wrong button 
 • unearthed the

2. /t/ sound ending + you/your = ch

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • helped you
 • missed your 

3. Bỏ /d/ khi đứng giữa 2 phụ âm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • opened the 
 • agreed with 
 • sued the 
 • plowed through 
 • weighed my options
 • toyed with 
 • booed by 
 • begged for 
 • changed my mind 
 • drilled to 
 • drilled but 
 • bummed that 
 • bummed for 
 • drained the

 • I longed for my mother’s attention
 • I longed for my newborn baby when I was at work 
 • I longed to be taken seriously 
 • I longed for acceptance 
 • smoothed themselves out 
 • I moved his car 
 • moved me 
 • moved back 

4. /red/ + phụ âm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was fired last week 

  5. /d/ sound ending + you/your = ch

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • would you

   6. n + d + phụ âm ==> d câm

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Tương tự với n + t ==> t silent

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • internet 
   • interview

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • grand piano 
    • signed by/with/the 

    7. nt+ed

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • wanted 
    • counted 

    8. rt+ed: âm t đọc là đ

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • alerted 
     • parted 
     • boarded

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0