Phân tích đề "Describe a day when you thought the weather was perfect." IELTS SPEAKING PART 2

· Part 2,Cam

Bên cạnh hướng dẫn Phân tích đề thi IELTS 21/11/2020 WRITING TASK 1 (map)"The plans show a school library 5 years ago and the same library now"(kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề "Describe a day when you thought the weather was perfect." IELTS SPEAKING PART 2.

I. Đề bài

Describe a day when you thought the weather was perfect.
You should say:

 • where you were on this day
 • what the weather was like on this day
 • what you did during the day

and explain why you thought the weather was perfect on this day.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý bám sát vào các câu hỏi cue card của IELTS TUTOR để bố cục bài nói nhé:

 • where you were on this day
  • It was a special day because we had organized a full day out to go to the beach 
 • what the weather was like on this day
 • what you did during the day
 • and explain why you thought the weather was perfect on this day.
  • Main idea 1:  
   • Supporting idea: 
   • Example: 
  • Main idea 2:  
   • Supporting idea: 
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE