Phân biệt "nguyên âm dài - nguyên âm ngắn"

· Speaking

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách phân biệt nguyên âm dài - nguyên âm ngắn

I. Nguyên âm dài, nguyên âm ngắn

LỖI VỀ ÂM DÀI, ÂM NGẮN

1. 5 nguyên âm ngắn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a ngắn: ă : /æ/ : act, apt, bad, bag, fad,....
 • e ngắn: /e/: ben, den, fed, bed,.....
 • i ngắn: /I/: bin, bid, in,...
 • o ngắn: /ɒ/: hot, Tom, bop,...
 • u ngắn: /ʌ/ : cut, sun, bug,...

2. 5 nguyên âm dài

IELTS TUTOR lưu ý:

Nguyên âm dài là những nguyên âm được phát âm như sau:

 • a dài: ā : /eɪ/ : Cake, rain, day, eight,...
 • e dài: ē: /i:/ : tree, beach, me, baby, key, field,...
 • i dài: ī : /aɪ/ : five, tie, light, my, find, child,...
 • o dài: ō : /oʊ/ : nose, toe, toast, no, snow, bold, most,...
 • u dài: ū : /u: hoặc ju:/ : new, few, blue, suit, fuel,....

II. Phân biệt nguyên âm dài - ngắn

IELTS TUTOR xét các trường hợp sau:

 • Một từ có 1 nguyên âm và nguyên âm đó không nằm cuối từ thì đó luôn là nguyên âm ngắn. Vẫn có một số từ ngoại lệ như mind, find nhưng bạn có thể áp dụng quy tắc này cho đa số.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: bug, think, cat, job, bed, ant, act,...
 • Một từ chỉ có một nguyên âm mà nguyên âm đó ở cuối từ thì theo quy tắc phát âm tiếng Anh 100% là nguyên âm dài: she(e dài),he, go(o dài), no,..
 • 2 nguyên âm đứng liền nhau thì âm đầu là dài còn nguyên âm sau thường không phát âm, gọi là âm câm.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: rain(a, i đứng cạnh nhau a ở đây là a dài, i là âm câm, do vậy rain sẽ được phát âm là reɪn), tied(i dài,e câm), seal(e dài,a câm), boat(o dài, a câm)
  • Ngoại lệ: read - ở thì quá khứ là e ngắn nhưng ở hiện tại là e dài. Và một số từ khác.
 • Trong 1 từ nếu 1 nguyên âm theo sau là 2 phụ âm giống nhau (a double consonant) thì đó chắc chắn là nguyên âm ngắn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Dinner(i ngắn), summer(u ngắn), rabbit(a ngắn), robber(o ngắn), egg(e ngắn).
 • Một từ có 2 nguyên âm liên tiếp giống nhau (a double vowel) thì phát âm như 1 nguyên âm dài.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Peek(e dài), greet(e dài), meet(e dài), vacuum(u dài)
  • KHÔNG áp dụng quy tắc này với nguyên âm O. Vì nó sẽ tạo thành âm khác nhau: poor, tool, fool, door,..
  • KHÔNG áp dụng nếu đứng sau 2 nguyên âm này là âm R vì khi đó âm đã bị biến đôi: beer.
 • Khi Y đứng cuối của từ 1 âm tiết thì nó sẽ đọc là âm i dài /ai/
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cry, TRy, by,shy,...
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0