Phân biệt phát âm “l” và “r”

· Pronunciation

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân biệt phát âm “l” và “r”

Hai âm này phát âm giống giống nhau, nêu nhiều bạn không phân biệt được và đọc sai .

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • âm "l" : loose, love
  • âm "r" : rose, real

Cách phát âm:

  • Với âm "l": thả lỏng môi, đặt đầu lưỡi vào phần lợi phía sau hàm răng trên, luồng hơi đi ra hai bên lưỡi . 
  • Với âm "r": được tạo ra chủ yếu vào sự rung của họng, luồng hơi đi ra thẳng theo khẩu hình lưỡi. Miệng hơi mở ra .

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK