Trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, khi nào nên viết 2 câu supporting ideas HOẶC 2 câu examples

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ câu hỏi của bạn HS IELTS TUTOR lớp IELTS WRITINGTrong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, khi nào nên viết 2 câu supporting ideas HOẶC 2 câu examples

I. BỐ CỤC IELTS WRITING TASK 2

1. Bố cục 4 phần chung của bài văn IELTS WRITING TASK 2 (Mở bài - 2 Đoạn thân bài - Kết luận)

Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ lưỡng về bố cục 4 đoạn của IELTS WRITING TASK 2, khi viết luôn chú ý bố cục sẽ như sau:

 • Intro
 • Body 1
 • Body 2
 • Conclusion

2. Bố cục đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2

Về bố cục trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ, nhớ phải đọc kĩ và nắm cách viết:

 • Main idea 
 • Supporting idea 
 • Example 

II. DẠNG BÀI NÀO NÊN VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 1 MAIN IDEA, DẠNG NÀO VIẾT 1 ĐOẠN THÂN BÀI 2 MAIN IDEAS

Đọc thật kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về dạng bài nào nên viết 2 main ideas và 1 main idea

III. LINH ĐỘNG VIẾT SUPPORTING IDEAS & EXAMPLES TRONG THÂN BÀI

Trong khi viết bài IELTS WRITING TASK 2, sẽ có nhiều trường hợp sẽ phải viết nhiều hơn 1 supporting idea, và sẽ có trường hợp phải viết nhiều examples hoặc bí quá thì không có example nào cả

1. Linh động trong khi viết supporting ideas

1.1. Không viết supporting idea trong 1 đoạn thân bài có được không?

Câu trả lời của IELTS TUTOR sẽ là không - không - không, lí do là vì:

 • Supporting idea tức là câu giải thích, mà main idea là ý chính vậy nếu từ main idea nhảy thẳng đến example mà không có giải thích gì thêm thì không ổn
 • Trừ trường hợp viết main idea khá chi tiết (có bao hàm ý giải thích, tức là main idea có dính xíu supporting idea ở đó rồi) thì có khả năng là cắt được supporting idea mà đi thẳng vào example luôn

1.2. Khi nào cần 2-3 supporting ideas trong 1 đoạn thân bài?

 • Thực ra theo IELTS TUTOR thì việc viết 2 supporting ideas trong 1 đoạn là khá bình thường, vì nhiều bài sẽ cần giải thích kĩ trước khi cho ví dụ

1.3. Phân tích bài mẫu có nhiều supporting ideas

Trong 1 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 2, khi nào nên viết 2 câu supporting ideas HOẶC 2 câu examples

2. Linh động trong khi viết examples

2.1. Không viết example trong 1 đoạn thân bài có được không?

 • Có thể được, nếu có giải thích đầy đủ trong câu supporting idea và không nghĩ ra example và bài cũng không bị thiếu chữ 

2.2.Khi nào cần 2 examples trong 1 đoạn thân bài?

2.3. Cho 3 examples trong 1 đoạn thân bài được không?

 • Câu trả lời của IELTS TUTOR là tuỳ vào bài, tuy nhiên thông thường viết 2 examples hoặc tốt nhất là 1 example là đủ rồi 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK