Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic "Computer" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi & từ vựng topic Computer IELTS SPEAKING

I. Các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Computer" IELTS SPEAKING

   1. Part 1

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • In what conditions would you use a computer? 
   • When was the first time you used a computer? 
   • What would your life be like without computers?
   • In what conditions would it be difficult for you to use a computer?

   2. Part 2

   IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

   Describe a time when your computer broke down

   You should say
   When it was?
   What you were doing?
   What you did about it?
   And how you felt about it?

   3. Part 3

   IELTS TUTOR sưu tầm câu hỏi như sau:

   1. What do people use computers for?

   2. Should students be allowed to use computers at school?

   3. What do you think of people who are addicted to computers?

   4. Do you think computers make our life simpler or more complex?

   II. Từ vựng topic "Computer"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc