Kĩ năng dự đoán trong IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Kĩ năng dự đoán trong IELTS LISTENING & READING

1. Có ý thức dự đoán chủ đề sẽ được nói đến trong băng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nó sẽ giúp thu hẹp và định hình bao quát trong đầu những từ vựng, kiểu hội thoại then chốt. 
 • Để có thể đoán được, cần liếc qua thật nhanh các section trong khoảng thời gian đã được đưa ra lúc đầu giờ và hãy chắc chắn rằng đã có một chút gì đó trong đầu về một số thông tin như sau:
  • Ai sẽ đối thoại với ai hay đây là cuộc độc thoại
  • Bối cảnh của bài nghe
  • Nội dung cơ bản bài nghe

2. Luyện tập "dự đoán" khi làm bài Listening

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trước khi đến với mỗi bài Nghe, sẽ có một khoảng thời gian nhất định để đọc các câu hỏi, nên sử dụng thời gian này để nhìn qua tất cả các câu hỏi và cố gắng hiểu và dự đoán về những gì bạn sắp nghe. 
 • Nếu đó là bài tập Gap Filling (Điền từ vào chỗ trống) thì nên thử dự đoán về loại thông tin cần nghe.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Hãy nhìn vào những ghi chú về “Library Membership” và cố gắng dự đoán những thông tin mà sẽ cần điền.

Library Membership

Minimum joining age: 18 years

For registration must take:

 • Two(1) ___ and

IELTS TUTOR giải thích:

 • Ở câu (1) cần two of something (hai cái gì đó) cùng với ID để làm thủ tục đăng ký (registration)
 • Thường cần hai cái gì để làm thủ tục đăng ký? Hoàn toàn có thể đoán.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking