IELTS LISTENING: Nên Làm 2 đến 3 câu hỏi cùng lúc

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích vì sao IELTS LISTENING: Nên Làm 2 đến 3 câu hỏi cùng lúc

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Do các câu hỏi trong IELTS đều được sắp xếp theo trật tự bài nghe nên khi tập trung nghe cố gắng nhìn 2 đến 3 câu cùng một lúc. 
  • Có một vài câu hỏi gần nhau có đáp án trong cùng một câu nói từ bài nghe do đó sẽ dễ bỏ qua mất một đáp án khi chỉ nhìn đúng một câu hỏi vào cùng một thời điểm. 
  • Nếu đã lỡ câu đó rồi và cũng không biết, thì sẽ tập  trung  đợi nghe đáp án của nó và chắc chắn bỏ lỡ vài câu sau đó.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking