Cách trả lời "How does shopping in small local shops differ from shopping in large city centre shops?" IELTS SPEAKING PART 3

· Cam,Part 3

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "How does shopping in small local shops differ from shopping in large city centre shops?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "How does shopping in small local shops differ from shopping in large city centre shops?"

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nên chia ra làm 2 main ideas, mỗi main idea nói về 1 điểm khác biệt của 2 loại shops này, có thể là về quy mô (shop nhỏ thì diện tích nhỏ), về sự đa dạng của hàng hoá, về giá cả…

Tham khảo cách trả lời:

Personally, there are a variety of differences between them

  • Well, firstly, compared with big shops, small shops definitely have a smaller range of goods since they only focus on daily necessities, like vegetables, snacks, beverages, kitchen stuff.
  • What’s more, it may take a longer time to shop in a big shop, while buying things from small shops are much handier when the only thing you need to do is to ask the shop owner for things you want to purchase, then they will pack things for you.

IELTS TUTOR phân tích

  • Trong vế đầu, nói về smaller range of goods, câu trả lời ngoài main idea vẫn có vế supporting idea chỗ since… rồi cho example, như vậy công thức chung Main idea >> Supporting idea >> Example không chỉ áp dụng theo từng câu tách rời, mà vẫn áp dụng được trong cùng 1 câu, vì IELTS SPEAKING cần phải trả lời tránh rườm rà và dài dòng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR