Cách trả lời"How do you feel after taking a nap?"IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Have you ever bought something because of its advertisement?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SLEEP IELTS SPEAKING

II. Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1

How do you feel after taking a nap?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tập trung trả lời ngắn gọn với 2-3 câu: 
    • Main idea: Actually, I am more relaxed, less stressed, and my entire day goes better whenever I take afternoon naps  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic RELAX trong IELTS
    • Supporting idea: To be honest, just a 15-20 minutes nap will definitely energize me and keep me going all day long 

III. Sửa bài nói HS IELTS TUTOR

Bài nói được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé cả audio + transcript

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK