Cách trả lời"Have you ever sent a wallet to someone as a gift?"IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Have you ever sent a wallet to someone as a gift?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic SLEEP IELTS SPEAKING

II. Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1

Have you ever sent a wallet to someone as a gift?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tập trung trả lời ngắn gọn với 2-3 câu: 
    • Main idea: Yes, I have. I remember giving one to my bosom friend as a birthday present  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  TỪ VỰNG & IDEAS TOPIC "FRIENDSHIP/FRIENDLY" IELTS
    • Supporting idea: To be honest, figuring out personal preferences and tastes of other people has always been a real struggle for me (HOẶC: As far as I am concerned, when gifting others a wallet, we wish the receivers to never be poor and always have money in their wallets)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "difficult" tiếng anh

III. Sửa bài nói HS IELTS TUTOR

Bài nói được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé cả audio + transcript

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking