Cách trả lời"Have you ever bought something because of its advertisement?"IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời"Have you ever bought something because of its advertisement?"IELTS SPEAKING PART 1

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Advertising

II. Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1

Have you ever bought something because of its advertisement?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tập trung trả lời ngắn gọn với 2-3 câu: 
    • Main idea: I would say yes. Many times in fact. This is because I’m easily drawn to sensational headlines and shiny eye-catching items  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng The fact that/ the fact of the matter is that.
    • Supporting idea: However, after several stupid impulse purchases, I’ve decided to never trust advertisements again. Now, I depend on online reviews and word of mouth instead

III. Sửa bài nói HS IELTS TUTOR

Bài nói được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé cả audio + transcript

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK