Cách trả lời "Have relationships with neighbours where you live changed in recent years? How?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3,Cam

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 1 & 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 9/5/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Have relationships with neighbours where you live changed in recent years? How?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách trả lời "Have relationships with neighbours where you live changed in recent years? How?"

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:

Relationships with neighbors have changed in recent years in a few ways

  • Main idea 1: As more people move into urban areas, it is possible that people are less likely to know their neighbors or interact with them on a regular basis. 
  • Main idea 2: With the rise of social media and other online communication tools, people may be less likely to interact face-to-face with their neighbors. 
    • Supporting idea: Instead, people may rely on online tools to communicate and build relationships with people who live nearby.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR