Giải ôn tập các câu hỏi khó IELTS SPEAKING PART 2(phần 3)

· Speaking

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR tổng hợp Giải ôn tập các câu hỏi khó IELTS SPEAKING PART 2 IELTS SPEAKING PART 3 (phần 3)

I. Kiến thức liên quan

II. Giải câu hỏi khó cần trả lời IELTS SPEAKING PART 2 (phần 3)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an important letter you wrote 
  • You should say: 
   • Who you wrote to 
   • When you wrote it
   • What you wrote 
   • And explain why you wrote that letter 
 • Describe a useful website that you like to visit 
  • You should say: 
   • What the contents of the website are 
   • How and when you first found this website 
   • How often you go to this website 
   • And explain why you think this website is useful 
 • Describe an important stage in your life 
  • You should say: 
   • How old you were 
   • Where you were living at the time 
   • What you were doing during this stage 
   • And explain why you think this was an important stage in your life 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE