Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

I. Giải các câu hỏi thường gặp thuộc topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…)

   • When And Where you saw plastic waste
   • Why there was a lot of plastic waste
   • How did you feel after seeing it
   • And explain what your thoughts were about this

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   II. Từ vựng topic "PLASTIC WASTE"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0