Giải câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a Person who Likes to Grow Plants/vegetables/fruits" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a Person who Likes to Grow Plants/vegetables/fruits" IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "Describe a Person who Likes to Grow Plants/vegetables/fruits" IELTS SPEAKING

   1. PART 2

   IELTS TUTOR lưu ý:

   DESCRIBE A PERSON YOU KNOW WHO LOVES TO GROW PLANTS (E.G. VEGETABLES/FRUITS/FLOWERS ETC.)

   You should say:
   – Who this person is
   – What he/she grows
   – Where he/she grows them
   – And explain why he/she enjoys growing plants

   2. PART 3

   IELTS TUTOR lưu ý:

   II. Từ vựng topic "Describe a Person who Likes to Grow Plants/vegetables/fruits"

   IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Plant IELTS SPEAKING

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0