Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Geography" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Giải câu hỏi & từ vựng topic Geography IELTS SPEAKING

I. Giải các câu hỏi thường gặp thuộc topic "Geography" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 Do you like geography? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you like geography?" IELTS SPEAKING PART 1

   2 Have you ever studied geography at school? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Have you ever studied geography at school?" IELTS SPEAKING PART 1

   3 Are you good at reading a map? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời"Are some people good at map-reading than o...

   4 Would you visit a country because of its geographical location? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Would you visit a country because of its geographical location?" IELTS SPEAKING PART 1

   II. Từ vựng topic "Geography"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK