Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "BIRTHDAY" IELTS SPEAKING

· Speaking

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Giải Câu hỏi & từ vựng topic BIRTHDAY IELTS SPEAKING

I. Giải câu hỏi thường gặp thuộc topic "BIRTHDAY" IELTS SPEAKING

   IELTS TUTOR lưu ý:

   1 What do you usually do on your birthday? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What do you usually do on your birthday?" IELTS SPEAKING PART 1
   2 What did you do on your birthday when you were young? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "What did you do on your birthday when you were young?" IELTS SPEAKING PART 1
   3 Do you think it is important for you to celebrate your birthday? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Do you think it is important for you to celebrate your birthday?" IELTS SPEAKING PART 1
   4 Whose birthday do you think is the most important to celebrate in Vietnam? >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách trả lời "Whose birthday do you think is the most important to celebrate in Vietnam?" IELTS SPEAKING PART 1

   II. Từ vựng topic "BIRTHDAY"

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0