Cách trả lời "Does the development of the Internet have any impact on some disadvantaged people?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Does the development of the Internet have any impact on some disadvantaged people?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Does the development of the Internet have any impact on some disadvantaged people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1: Internet usage remains a luxury: half of the world’s population does not have access to the Internet, either through a mobile device or through fixed line broadband.
   • Supporting idea: 
   • Example: Big emerging economies show large disparities in the proportion of Internet users in their populations, which range from about two-thirds in Brazil and Mexico to about one-third in India.
  • Main idea 2: The lack of universal and affordable access to the Internet may widen income inequality within and between countries. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "income" tiếng anh 
   • Supporting idea: Income inequality and inequality of opportunity may worsen—even in advanced economies—because disadvantaged groups and people who live in rural areas have more limited Internet access. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng tính từ "rural" tiếng anh
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE