Cách trả lời "Do you think there are any advantages to sharing your home with other (non-family) people?" IELTS SPEAKING PART 3

· Part 3

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 1 (Complaint letter) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH (kèm bài được sửa hs đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách trả lời "Do you think there are any advantages to sharing your home with other (non-family) people?" IELTS SPEAKING PART 3.

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Cách trả lời "Do you think there are any advantages to sharing your home with other (non-family) people?"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách trả lời dạng câu hỏi này đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé:
  • Main idea 1:  It can reduce their rent, electricity and internet bills and many additional charges.
   • Supporting idea:  
    • The price of your room will be significantly reduced at the end of each week (or month)
    • This benefit of sharing a bedroom means you’ll have some extra cash for traveling when you are on holiday. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "extra" tiếng anh
   • Example: 
  • Main idea 2: One of the best benefits of sharing a bedroom is meeting new people.
   • Supporting idea: 
    • They’ll have their own group of friends and their friends can become yours too. 
    • You will probably find out that you start hanging with friends of friends, as well as friends of friends of friends >> IELTS TUTOR Giải thích phrasal verb: find out
   • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khoá học ielts speaking online 1 kèm 1 ieltstutor
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE